Regulamin

Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób prowadzenia promocji sprzedaży prowadzonej przez SFD SPÓŁKĘ AKCYJNĄ z siedzibą w Opolu, przy ul. Głogowskiej 41, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373427, o numerze NIP 7543022222, o numerze REGON 160360680, o kapitale zakładowym w wysokości 4.549.091,00 zł wpłaconym w całości, za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.sfd.pl/sklep/ (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”), którego zasady i warunki określa Regulamin Sklepu Internetowego zamieszczony pod adresem: https://www.sfd.pl/sklep/Regulamin.aspx

Postanowienia niniejszego regulaminu należy interpretować w zgodzie z postanowieniami Regulaminu Sklepu Internetowego, których to postanowień niniejszy regulamin nie zmienia.

Niniejszy regulamin określa wyłącznie zasady przyznawania Klientom dodatkowych rabatów na produkty ze Sklepu Internetowego, na które nie został udzielony żaden inny rabat. Rabaty przyznawane są od aktualnej ceny detalicznej produktów i nie dotyczą produktów sprzedawanych w zestawach.

Informacje na temat aktualnych promocji oraz okresów ich obowiązywania udostępniane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej http://kupony.sfd.pl/

W celu skorzystania z wybranej promocji, Klient pobiera za pośrednictwem strony internetowej http://kupony.sfd.pl/ frazę alfanumeryczną (zwaną dalej „Kodem”), którą należy podać dokonując zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przed dokonaniem płatności.

Przy każdym zamówieniu można podać tylko jeden Kod, nawet jeżeli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt. Równowartość rabatu udzielonego przez użycie Kodu nie może zostać przekazana Klientowi w jakiejkolwiek innej formie, w szczególności w formie gotówkowej.

Kod może być wykorzystany w okresie jego aktywacji, która każdorazowo podawana jest za pośrednictwem strony internetowej http://kupony.sfd.pl/

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.07.2018 r.